Sofia International Airport (SOF), bul. "Christopher Columbus" 1, 1540 Sofia, Bulgaria
Продажба 6,160,000 € - Парцели
35000
Предлагаме масив от 35000кв.м близо до Летище София. Имотите попадат в зона ПМС:
За застрояване с производствени, складови, административни, търговски и обслужващи сгради, работилници и др. Допускат се само производства без хигиеннозащитна зона. Не се допускат производства с вредни отделяния и влияния върху околната среда. Допуска се изграждане на жилищни сгради, както и общежития за персонала в предприятията, магазини и заведения за обществено хранене, здравни заведения, професионално-технически училища и професионални бази.
Мин. 20 % от УПИ е с висока дървесна растителност.
Плътноста на застрояване е максимум 50% от площта на парцела.
Кинт. 1.5
Минималното озеленяване е 35%
Цена: 6 160 000 EUR
За повече информация потърсете Симона Милева на 0988355125 или Валентино Керчев на 0878889424
Карта на местоположение

Подобни имоти

Call Now Button